GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG LƯƠNG TRÊN 12 TRIỆU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trường; Lập biện pháp thi công, kế hoạch thi công các hạng mục; Triển khai công việc cho các đội thầu phụ, các tổ đội thi công; Tính toán, bảo vệ khối lượng trên bản vẽ […]