Tuyển dụng

Phát triển nguồn nhân lực


Công tác đào tạo
Phát triển nguồn nhân lực

Chúng tôi sử dụng nguồn lực & phải biết chắc chắn rằng công việc và con người phải phù hợp, từ đó thúc đẩy sự phát triển tốt nhất của mỗi cá nhân. Vì vậy, đào tạo nội bộ là quy trình bắt buộc không chỉ dành riêng cho các nhân sự mới. Trong quá trình làm việc, tất cả các nhân viên đều có cơ hội bồi dưỡng kiến thức chuyên môn với các chuyên gia được mời đến tận nơi hoặc được tài trợ học bổng toàn phần cho các khóa học khác.

 

Phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quyết định để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Phát triển nguồn nhân lực giúp người lao động tự tin, tạo cho họ cảm giác yên tâm làm việc, gắn bó với Công ty, đem hết khả năng của mình phục vụ cho tổ chức, coi sự phát triển lớn mạnh của Công ty là sự phát triển của bản thân mỗi người.
Tham gia với chúng tôi
Việc đào tạo giúp cho các cán bộ được đào tạo không chỉ vận dụng kiến thức vào thực tế một cách hiệu quả mà còn xác định được lộ trình phát triển phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
01
Hoạt động đào tạo vừa giúp CBNV đã được đào tạo áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế, vừa giúp CBNV có thể xác định được lộ trình phát triển của bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
02
Xây dựng một hệ thống đánh giá công việc công tâm, khách quan nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao hiệu quả năng suất lao động và phát triển đối với các cá nhân được quy hoạch lên Quản lý cấp trung; Lãnh đạo kế thừa. Qua đó, nhằm tạo điều kiện để tất cả CBNV đều có cơ hội thăng tiến bình đẳng tại Công ty.
03
Tất cả CBNV sau khi ký hợp đồng lao động có thời hạn với Công ty sẽ được tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, trung hạn theo kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc đào tạo đột xuất theo yêu cầu cấp thiết của mỗi đơn vị.