DỰ ÁN KINGDOM 101

Khách hàng

Công ty Cổ phần Phát Triển Đô thị Đông Dương

Vị trí

334 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM

Phạm vi công việc

Tổng diện tích: 33 635 m²

thời gian

2022

DỰ ÁN KINGDOM 101

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát Triển Đô thị Đông Dương

Địa chỉ: 334 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM

Tổng diện tích: 33 635 m²

Chỉ huy trưởng: Ông Hồ Văn Thi

 

Hình ảnh tổng quan dự án