CÔNG TY TNHH MAY MẶC FIRST TEAM VIỆT NAM

Khách hàng

Tập đoàn NAMESON

Vị trí

KCN TTC, Trảng Bàng, Tây Ninh

Phạm vi công việc

4 nhà xưởng 6 tầng, 4 nhà xe và các hạng mục phụ trợ

thời gian

2022

CÔNG TY TNHH MAY MẶC FIRST TEAM VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Tập đoàn NAMESON

Địa chỉ: KCN TTC, Trảng Bàng, Tây Ninh

Quy mô: 4 nhà xưởng 6 tầng, 4 nhà xe và các hạng mục phụ trợ

Chỉ huy trưởng: Ông Hồ Văn Thi

 

Hình ảnh tổng quan dự án