DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG S.POWER

Khách hàng

Công ty TNHH Dệt may S.Power (Việt Nam)

Vị trí

Đang cập nhật

Phạm vi công việc

Nhà Boiler và Bể lắng bùn

thời gian

2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dệt may S.Power (Việt Nam)

Hạng mục: Nhà Boiler và Bể lắng bùn

 

 

Hình ảnh tổng quan dự án