DỰ ÁN TRẠI HEO THỊT 20HA

Khách hàng

CÔNG TY CHĂN NUÔI NEWHOPE BÌNH PHƯỚC

Vị trí

Tiểu khu 388, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Phạm vi công việc

Lầu làm việc, ký túc xá và khu xử lý nước thải trại heo thịt 48 000 con

thời gian

2022

DỰ ÁN TRẠI HEO THỊT 20HA

CÔNG TY CHĂN NUÔI NEWHOPE BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Tiểu khu 388, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Hạng mục: Lầu làm việc, ký túc xá và khu xử lý nước thải trại heo thịt 48 000 con

 

Hình ảnh tổng quan dự án